Kontakt

Biuro Obsługi Prorektora ds. Dydaktyki
ul. Fredry 10
61-701 Poznań
tel. 61 854 62 84

e-mail: sprawy związane z covid-19 - covid@ump.edu.pl
e-mail: sprawy związane z dydaktyką - dydaktyka@ump.edu.pl