Szkolenia

Drodzy Studenci,
uruchamiamy cykl dodatkowych szkoleń dla studentów UMP, mających poszerzyć wiedzę i umiejętności praktyczne studentów z obszarów, które są zasadnicze podczas opieki nad pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 .

Wszyscy Studenci UMP

Dzięki życzliwości dyrekcji Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UMP, na platformie sOLAT udostępnione zostały dla wszystkich studentów UMP,  filmy instruktażowe prezentujące zasady zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej niezbędnych do bezpiecznego sprawowania opieki nad pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 (COVID-19). Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Studenci VI roku kierunku Lekarskiego

Od 16 listopada rozpoczyna się cykl obowiązkowych szkoleń dla studentów VI roku kierunku lekarskiego.  Szkolenie ma charakter dwuetapowy i odbywać się będzie w Centrum Symulacji Medycznej oraz na oddziałach intensywnej terapii. Szczegółowy harmonogram szkoleń przekaże Wam wasz Dziekanat. Przed przystąpieniem do szkolenia student ma obowiązek zapoznać się z materiałami umieszczonymi na platformie sOLAT:

  • filmy prezentujące zasady zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej niezbędnych do bezpiecznego sprawowania opieki nad pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 (COVID-19)
  • prezentacja dr n. med. Marty Lembicz z Katedry Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej UMP pt. „ TLENOTERAPIA W STANACH OSTRYCH”
  • film z instruktażowy podstaw tlenoterapii
  • film z podstawy obsługi respiratora

Studenci V roku kierunku Lerskiego, studenci III roku kierunków ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo i położnictwo pierwszego stopnia oraz studenci studiów drugiego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo

Wasi koledzy i koleżanki z VI roku kierunku lekarskiego odbędą obowiązkowe szkolenia z zasad stosowania środków ochrony indywidualnej i podstaw tlenoterapii. Również i Wy możecie skorzystać z materiałów elearningowych, które wykorzystujemy podczas szkoleń. Zachęcamy do ich obejrzenia i zapoznania się z zawartymi tam treściami. Materiały umieszczone są na platformie sOLAT.

Studenci kierunków pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne

Również dla Was istnieje możliwość zorganizowania dodatkowych szkoleń z zasad stosowania środków ochrony indywidualnej, podstaw tlenoterapii i obsługi respiratora prowadzonych w Centrum Symulacji Medycznej. Prosimy o śledzenie informacji kierowanych do Was przez Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu.