< Cofnij

Aktualizacja zarządzenia Rektora w sprawie organizacji kształcenia i roku akademickiego 2020/2021 z 18 grudnia 2020r.

Szanowni Państwo,
Drodzy Studenci,

przekazujemy Państwu kolejne zarządzenie dotyczące dalszej organizacji dydaktyki na naszej Uczelni, które obowiązywać będzie do dnia 14 lutego 2021 r.
Utrzymujemy dotychczasowe zasady, w tym nauczanie zdalne za wyjątkiem niezbędnych zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, które mogą być przeprowadzone stacjonarnie. Najpewniej w pierwszym okresie powrotu do zajęć po okresie przerwy świątecznej, przez okres 14 dni ograniczone będą zajęcia w szpitalach klinicznych prowadzone w bezpośrednim kontakcie z pacjentami. Prosimy jednak o bieżące śledzenie naszych komunikatów - oczekujemy na rozporządzenie Rządu, precyzujące zasady narodowej kwarantanny, która ma obowiązywać od dnia 28 grudnia 2020 r. W przypadku, jeśli przepisy te ograniczą w większym zakresie funkcjonowanie uczelni wyższych, zobligowani będziemy do korekty naszego zarządzenia.

Nieustannie apelujemy o przestrzeganie zasad zmniejszających ryzyko transmisji wirusa czyli noszenia maseczek, dystansu i dezynfekcji rąk. Pamiętajmy o tym zwłaszcza w okresie przerwy świątecznej, aby dotrwać bez zakażenia do planowanych szczepień.

Głęboko wierzymy, że dzięki temu spotkamy się wszyscy w zdrowiu w nowym roku.

» zarządzenie 155/20 z 18.12.2020r.


Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami,

prof. Andrzej Tykarski
Rektor

prof. Małgorzata Kotwicka
Prorektor ds. Dydaktyki