Praca COVID-19

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. w roku akademickim 2020/2021 studenci studiów przygotowujących do wykonywania zawodów lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego, którzy w trakcie tego roku akademickiego wykonywali czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, mogą ubiegać się o zaliczenie części zajęć lub grup zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, do których w programie studiów zostały przypisane efekty uczenia się obejmujące umiejętności praktyczne, które nabyli w czasie wykonywania tych czynności.

Jak rozliczyć pracę w podmiotach leczniczych lub służbach sanitarno-epidemiologicznych przy czynnościach związanych z zakażeniami wirusem SARS-CoV, na zaliczenie części zajęć lub grup zajęć kształtujących umiejętności praktyczne ?

INFORMACJE O AKTUALNYM NABORZE DO PRACY

PRACA DLA STUDENTÓW UMP w Szpitalu Tymczasowym na Międzynarodowych Targach Poznańskich

30 listopada uruchomiony zostanie w Poznaniu Szpital Tymczasowy na MTP.

Projektowi patronuje Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, a bezpośrednio szpital prowadzić będzie Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego.

Kompletowany jest zespół personelu medycznego szpitala.

  • Członkami zespołu mogą być również studenci UMP.
  • Praca będzie płatna i będzie miała charakter umowy zlecenia.
  • Praca w „szpitalu targowym” umożliwi zaliczenie części zajęć kształtujących umiejętności praktycznym.
  • Poszukujemy osób do pracy w charakterze opiekuna medycznego a także w call center z uwzględnieniem elastycznych wymiarów czasu pracy.
  • Studenci posiadający prawo wykonywania zawodu będą zatrudniani zgodnie z ich wykształceniem.
  • Każdy student przejdzie odpowiednie szkolenia w zakresie środków ochrony osobistej oraz niezbędne podstawowe szkolenie medyczne.

WIęcej informacji znajdą Państwo w naszej prezentacji - Informacje dla studentów dotyczące pracy na MTP

 Dziękujemy tym wszystkim, którzy zadeklarowali chęć pracy w szpitalu poprzez stronę szpitaltargi.pl.

Czekamy na dalsze zgłoszenia!

 Jeśli ktoś z Was chce jeszcze dołączyć do zespołu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

https://szpitaltargi.pl/ZglosGotowoscDoPracy