Wolontariat COVID-19

Drodzy Studenci,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. w roku akademickim 2020/2021 studenci studiów przygotowujących do wykonywania zawodów lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego, którzy w trakcie tego roku akademickiego wykonywali czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, mogą ubiegać się o zaliczenie części zajęć lub grup zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, do których w programie studiów zostały przypisane efekty uczenia się obejmujące umiejętności praktyczne, które nabyli w czasie wykonywania tych czynności. Dotyczy to również czynności wykonywanych w ramach umowy wolontariatu.

Tym samym wszystkie osoby świadczące wolontariat mogą zapoznać się ze szczegółowymi zasadami ubiegania się o zaliczenie części zajęć lub grup zajęć bezpośrednio w Biurach Obsługi Dziekanów / Centrum Nauczania w Języku Angielskim.

W przypadku chęci podjęcia wolontariatu prosimy o kontakt z mgr Dominiką Bazan – Dział Promocji i Karier (promocja@ump.edu.pl; 61 854 60 31).

prof. dr hab. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
Prorektor ds. Organizacji, Promocji i Rozwoju Uczelni

prof. dr hab. Małgorzata Kotwicka
Prorektor ds. Dydaktyki